SETMANA

       SANTA 

    

HORARIS DELS OFICIS DE LA SETMANA SANTA  2019


Divendres 12 d'abril

            A les 8 del vespre  Sacrament de la reconsiliació

DIUMENGE DE  RAMS    14 d'abril                                        

A les  10'45 hores BENEDICCIÓ DE RAMS I PALMES a la plaça de l'Esglèsia.  Seguidament la Missa

A les 7 del vespre Concert de música sacra

DIMECRES SANT  17 d'abril          A les 7'30  del vespre Missa  


DIJOUS SANT
 18 d'abril


Celebració de la Cena del Senyor
a les 8'15 del vespre

DIVENDRES SANT  19 d'abril

VIACRUCIS pujant cap I'ermita de Sant Nicolau
 
 a les 10 del matí

Litúrgia de la Creu  a  les 6 de la tarda
 

DISSABTE SANT  20 d'abril

Solemne VETLLA PASQUAL a les 11 de la nit

DIUMENGE DE PASQUA  DE RESURRECCIÓ  21 d'abril

Celebració de l'EUCARISTIA : a les 11  del matí

SETMANA SANTA  A  PUIGGRACIÓS (2017)

DIUMENGE DE RAMS Benedicció de rams i Missa 10'30
DIJOUS SANT Cena del Senyor
Vetlla de pregària
17'30
21'30
DIVENDRES SANT Litúrgia de la Creu 12
DISSABTE SANT Lectures
Laudes
Vespres
Vetla pasqual
8
9'30
19
22
DIUMENGE DE PASQUA Missa
Vespres
10'30
19