BIBLIOGRAFIA


Badia i Moret, J.
  Memòria gràfica d'un temps, d'un poble, d'una gent. Ajuntament de L'Ametlla del  Vallès, 1990.

Badia i Moret, J. Una crònica del nostre temps, L'Ametlla del Vallès 1936-1975. Ajuntament de L'Ametlla del Vallès, 1991

Badia i Moret, J. Galeria de personatges, Cròniques del nostre temps (1900-1990) Ajuntament de L'Ametlla del Vallès, 1992.

Badia i Moret, J. D'un temps, d'un poble, d'una gent.  Ajuntament de L'Ametlla, 1994

Bassolas Lligadas, Antoni.  Sant Genís de L'Ametlla del Vallès. A.Bassolas Lligadas. Ed. Montblanc, Barcelona 1972

Bellavista, Joan. L'ermita de Sant Nicolau. Dins d' AMINDOLA, n. 30. L'Ametlla del Vallès, 1997

Bellavista, Joan.
Notes històriques sobre Sant Oleguer. Dins del Programa parroquial de la Festa Major de L'Ametlla, 1999

Bellavista, Joan.  El passat i el present de la Biblioteca. Dins del Programa parroquial de la Festa Major de L'Ametlla, 1999

Bellavista, Joan. La Creu de la Parròquia de L'Ametlla. Dins del Programa parroquial de la Festa Major de L'Ametlla, 2000

Bellavista, Joan. La Creu Major parroquial de L'Ametlla. Dins d' AMINDOLA, n.43. L'Ametlla del Vallès, 2001

Bellavista, Joan. 
Les pintures al fresc de l'Església Parroquial de L'Ametlla. Dins del Programa parroquial de la Festa Major de L'Ametlla, 2001

Bellavista, Joan. Una peça de l'orfebreria de la Parròquia de L'Ametlla. Dins del Programa parroquial de la Festa Major de L'Ametlla, 2002

Esteban Farré, M. L''església de Sant Bartomeu de Montràs. Dins d' AMINDOLA, ns. 50-51 L'Ametlla del Vallès, 2002

Martí Bonet, J.MVallès Oriental-Catàleg monumental de l'Aquesbisbat de Barcelona. Hogar del libro. Barcelona,1981

Mauri Serra, Josep.  Història del Santuari de la Mare de Dé
u de Puiggraciós.  Gráficas Marina S.A. Barcelona, 1952

Oliver Bruy, J. L'Ametlla abans de ser-ho. Dins d' AMINDOLA, ns. 19-20. L'Ametlla del Vallès, 1995