BIBLIOTECA


El dia 26 de setembre del 1943 a més de celebrar-se la consagració de l'altar major també s'inaugurà la Biblioteca parroquial que s'endegà gràcies a una generosa donació del senyor Fèlix Millet.   Fou una diada esplèndida, plena d'actes populars.  El bisbe de Barcelona Gregorio Modrego beneí i inaugurà la biblioteca. Aquell reduït fons documental fou l'embrió de l'actual biblioteca parroquial.
El 25 d'agost del 1999 s'inaugurà la nova biblioteca en el mateix local on hi havia l'anterior sala de lectura. Un important i variat gruix d'obres s'obtingueren gràcies a desinteressades aportacions particulars. Es per tant el resultat d'una suma d'esforços, atès que no només ha estat la donació de llibres sinó també la col.laboració molt diversa, com a condicionar el local, les prestatgeries i la distribució i ordenació del nombrós material aconseguit.  La Parròquia posa al servei de la població una nodrida i diversificada oferta bibliogràfica i a l'ensems un espai de tranquil.litat i silenci per poder treballar i estudiar.  S'està informatitzant el fons per a facilitar la documental. Complementa l'equipament una fotocopiadora que permet una còmoda reproducció de textos.
Aquesta és una biblioteca modesta però oberta a tothom, un lloc de consulta, d'estudi, de reflexió, de reunió... No és pas una biblioteca de temàtica religiosa, hi ha una mica de tot, fins i tot una considerable secció de llibres per infants