RECULL  DOCUMENTAL  

 

 

 

 

 

 

       Declaració del bisbe de Tânger a propòsit dels fets de Ceuta

        Al servei del nostre poble                    Document dels bisbes de Catalunya

        Missatge del Sínode dels bisbes          Ciutat del Vaticà (28 oct. 20012)

        Una església samaritana                      Carta Pastoral del 2015      

        El jesuïta, Jorge Bergoglio                   Llibre d'anècdotes del bisbe J. Bergoglio

        Encíclica "Lumen fidei"                        Primera encíclica del Papa Francesc

         Carta encíclica "Laudato si"                Papa Francesc         

         Homilia                                                P. Abat de Montserrat

        La joia de l'Evangeli "Evangelii gaudium"   Exhortació apostòlica del Papa Francesc