LA CAPELLA DEL SANTÍSSIM

 

   

El dia 5 d’abril del 2012, festivitat del Dijous Sant, per iniciativa de mossèn Pere Farriol, rector de la Parròquia, i amb l'imprescindible ajut econòmic de la feligresia, es reformà la capella del Santíssim, a fi d’acondiciar un lloc digne per a la reserva del Santíssim Sagrament.
Es retirà el quadre colossal de Sant Miquel i es repintaren les parets amb un nou disseny  Per seguretat, el sagrari s’encastà dins del mur del fons. L’altar, la seu pel  prevere, el faristol per a la Paraula i un parell de  bancs pels fidels, conformen un lloc adequat per a celebrar-hi la missa els dies feiners.
La paret central es decorà amb una pintura ben adient, obra de Joan Torras Viver.  Ens mostra dues escenes del passatge evangèlic dels deixebles al poblet d’Emmaús. 
Al fons del quadre, a través d’una finestra es pot entreveure com els deixebles conviden el vianant desconegut a quedar-se amb ells perquè ja era tard i es feia fosc.  En el primer pla se'ns mostra Jesús, que s’ha quedat amb els deixebles.  En partir el pa, és quan el deixebles s’adonen que el desconegut convidat és Jesús ressuscitat.
A una paret lateral s'hi pot llegir: Jo sóc el Pa viu que ha baixat del cel.  Qui menja d'aquest Pa viurà eternament. (Jn 6,51)
Una vidriera i un adient cortinatge permeten engrandir el recinte i facilitar així un ambient més apropiat per al recolliment, la meditació, la pregària.