GERMANDAT DE SANT SEBASTIA

El dia 20 de gener la Germandat de Sant Sebastià celebra la seva festa patronal.   D'aquesta celebració centenària ja en queda ben poc de les esplendoroses festes que antigament organitzava aquesta entitat fins a convertir-se en la Festa Major d'hivern. Cada any, encara, uns quants homes de bé tenen cura de mantenir  viu el memorable passat d'aquesta institució humanitària celebrant el dia de Sant Sebastià una missa dedicada al Sant, i per Sant Antoni la benedicció d'animals i els Tres Tombs.  

Sant Sebastià és  arreu advocat  contra la pesta i les calamitats.  A l'Ametlla es venerava a l'ermita de Sant Nicolau en un mural en forma de tríptic que malauradament desaparegué durant la disbauxa de l'any 1936.

La Germandat neix com un montepio social l'any 1862.  Una associació benèfica  amb la finalitat de prestar socors mutus, basada en la germanor entre els associats, d'aquí el nom de germandat. Es pretenia mantenir l'estabilitat de la vida familiar alterada en caure malalt, de manera que quan un soci es trobava en una  indisposició laboral per malaltia se li abonava la quantitat equivalent a un jornal de pagès que en la primera època venia a ser uns 6 rals.  Precisament aquesta era la quota mensual que pagaven els adherits a aquesta germandat.
És més, a partir de l'any 1890 la Germandat va disposar d'una banyera portàtil.  Si el metge considerava que el soci malalt li convenia hidroteràpia i una higiene necessària  se li portava la banyera a casa .  Era una època que en les cases no es disposava d'aigua corrent ni estaven equipades per facilitar una bona higiene corporal.

 Els temps anaven canviant, proliferen les mútues laborals, assegurances mèdiques, s'instaura el Seguro Obligatorio de Enfermedad(1942) i es posa en funcionament la Seguridad Social(1994).  La Germandat, l'any 1990  canvià d'orientació i va anar adoptant el paper de gestora cultural i d'esbarjo i promotora de festes tradicionals.

Cròniques d'aquest temps ens relaten els grans festots que organitzaven:  desfilada dels socis amb l'estendard cap a l'església acompanyats amb l'orquestra que hi anava conferint  més solemnitat.  Ofici solemne amb l'assistencia de la Junta i de les autoritats municipals. La capella parroquial interpretava la "Missa Pontificalis" de Perosi amb l'acompanyament de l'orquestra.  Repic de campanes.  Seguidament el "Ball de plaça" .  A la tarda processó amb l'estendard tot cantant els goigs de Sant Sebastià.  Cap al tard ball familiar a la sala del Cafè de can Bassa.

L'any 2012, en complir-se 150 anys d'existència de l'Entitat, considerant que els fins de la Germandat eren ja obsolets atès els canvis profunds de la societat, els socis en decideixen la dissolució.  Cedeixen els seus bens a l'Ajuntament i donen la quantitat de 3.000  € a Càritas parroquial.