LA RECTORIA

       as         

  as

  Relleu de Sant Martí, s.XVII 

La casa rectoral la construí amb els seu propis recursos Mn. Joan Sanmartí. Està adossada a la part posterior de l'esglèsia.  Per bé que es desconeix la data exacta de l'inici de l'obra, les obres versemblantment s'acabaren el 1668, encara que en alguna finestra hi consti l'any 1671.   Anys més tard es féu una remodelació i nova rectoria s'inaugurà el 1952.  I encara Mn.Valentí Ganduxé al 1996 hi va fer importants reformes.  Mn. Pere Farriol des de l'any 2008 al 2017 també hi va promoure destacades millores:


HORARI DEL DESPATX PARROQUIAL

Mossèn Fidel Catalan

Divendres  de 6 a 7 de la tarda

Telèfon:  93 843 00 23                   

Correu electrònic del Sr. Rector: fhttp://fidelcatalan@gmail.com

Instagram:  @santgenisametlla