ERMITA DE SANT NICOLAU

     as

SANT NICOLAU

Molt poca cosa sabem de la vida de Sant Nicolau.  Fou un bisbe molt apreciat en la ciutat romana Mira (avui Demre) a Turquia  on exercí amb gran zel el seu ministeri pastoral.  Era al segle IV, temps de l'emperador Constantí. Com tantes altres biografies de sants, la seva també, està plena d'anècdotes llegendàries. El que sí que és cert que ben aviat va ser un sant molt venerat en aquell territori. Primer li van dedicar un monument funerari on més endavant hi construïren una basílica. Avui encara es pot visitar i admirar la mil.lenària església dedicada al patriarca Sant Nicolau, que tant des del punt d'un punt de vista arquitectònic com ornamental és un destacat model de l'art bizantí de segle IXè.
Al segle XIè la popularitat del Sant arribà per tot Europa, i ràpidament s'extengué la seva veneració, només cal veure la innumerable quantitat d'esglésies dedicades a Sant Nicolau.

  

 

 L'ERMITA                                                                                                                                                                    imatge de Sant Nicolau  as

L'ermita de Sant Nicolau inicialment era una capella romànica, de reduïdes dimensions, d'una sola nau. Està situada en un turó al nord de la població de L'Ametlla i a una alçada de 370 metres des d'on s'albira una magnífica panoràmica. La primera referència documentada que en tenim és de l'any 1123 i és citada amb el nom de Sant Nicolau de Puig Castellar.  En l'acta de consagració de l'església parroquial de Sant Genís de L'Ametlla s'esmenta que l'ermita formava part de la parròquia.
Al segle XVIIè s'hi fa una important reforma de l'estructura que és la que presenta actu
alment. S'engrandeix la nau i s'eleva la volta. La planta és rectangular, té uns 12 metres de llargada per uns sis d'amplada. La capella té dues entrades: una al lateral sud de l'edifici, i l'altra a la cara del ponent que és l'entrada principal. Originàriament era un portal romànic que es va substituir per una llinda plana on hi podem llegir la data de les obres efectuades: any 1699. Per sobre el portal hi ha un ull de bou que proveeix il.luminació al cor. Coronant la façana un petit cloquer d'espadanya amb una sola arcada. De la mateixa època era el frontal barroc de l'altar i un plafó de majòliques que mostrava la figura de Sant Nicolau. Malauradament en la revolta del 1936 l'altar va ésser profanat i destruït. La campana, la creu forjada del pedró i les valuoses majòliques van desaparèixer per sempre. Incomprensiblement també es van emportar les peces de forja, de l'època del romànic, que decoraven la porta d'entrada de l'ermita.  La capella va quedar seriosament malmesa.
Molt prop del pilar de la creu,  l'any 1943 s'hi va plantar una creu de fusta per rememorar la Santa Missió.
Recentment, Mn.Valentí Ganduxé, fill de L'Ametlla, va impulsar junt amb la col.laboració desinteressada de fidels parroquians, la realització d'importants obres de restauració.  També va reconstruir el pilar de la creu de terme. La llosa que corona el pilar és la primitiva, i s'hi col·locà una nova creu de ferro forjat rèplica de l'original. L'any 1998 s'inauguraren les obres de restabliment, coi
ncidint amb el tercer centenari de la primera restauració.
Tradicionalment, el 3 de maig, al pati de l'ermita s'hi feia la benedicció del terme municipal per prevenir  de malures i maltempsades. Una processó anomenada dels Evangelis desfilava per entre els camps i es culminava al turó de l'ermita on es depositava la creu processional  sobre un pilar de pedra, anomenat pedró.  Des d'allí es beneïa el terme pels quatre vents tot llegint l'evangeli de Sant Joan quan es beneïa cap al llevant, el de Sant Mateu cap al ponent, el de Sant Marc cap al migjorn i el de Sant Lluc cap a tramuntana.
L'any 2004,  el dia de l'aplec, amb estupor, els assistents es van adonar com uns desconeguts destralers havien malmès a pedrades el finestró d'alabastre, de la destroça d'uns bancs de l'exterior i de l'intent de cremar la porta d'entrada a l'ermita.  

          as               as                  as  
                  façana de l'ermita                                                        entrada lateral                                                     sortida del   sud

ACTES I CULTE

Cada any, el Divendres Sant surt la processó del Via Crucis, des de la parròquia de Sant Genís de L' Ametlla cap a l'ermita de Sant Nicolau.
El dia 14 de setembre, festa de l'Exaltació de la Creu s'hi fa un aplec popular.  Missa solemne i benedicció del terme municipal seguint la vella tradició. 
El 6 de desembre, se celebra la festivitat del patró Sant Nicolau. Nombrosos feligresos pugen a l'ermita per assistir a la cerimònia religiosa.

ELS GOIGS

Els Goigs del gloriós Sant Nicolau Bisbe de Mira, com és habitual, tenen un autor desconegut, i com sempre exalten els prodigis i meravelles de la vida del sant.

   Puix en les necessitats
 vostres devots ajudau:
       Siau-nos sempre advocat,
gloriós Sant Nicolau.