PARTITURA DELS GOIGS DE
 SANT BARTOMEU

Nota:  No hem trobat cap partitura ni melodia coneguda dels goigs de Sant Bartomeu. 
             Oferim com alternativa una partitura composta de bell nou per Alfred Santacana.
             Es cantą per primera vegada el dia de la Festa Major, el 15 d'agost del 2004

per tornar escoltar la melodia en MIDI, premeu el botó